09
mrt

Nieuwjaarsreceptie de Wiese

Op 11 januari 2017 werd de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van (en in) de Wiese gehouden. De wethouder en medewerkers van de gemeente, vaste huurders, de leden van de Stichting Eiland van Schalkwijk en omwonenden waren uitgenodigd.

Wethouder Jocko Rensen hield een toespraak met informatie over hoe hij denkt dat het in de toekomst met de Wiese zou kunnen gaan. Nu de peuterschool en de bibliotheek verhuisd zijn naar de basisschool, zal er voor de opengevallen ruimtes een oplossing gevonden moeten worden. De gemeente wil samen met het bestuur van de Wiese en inwoners van Schalkwijk, laten onderzoeken op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden. Hij meldde dat daarom de heer Frank van Helden is aangesteld als projectleider. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en aan de hand daarvan zullen acties ondernomen worden, waarbij ook zeker de mening van de Schalkwijkers gevraagd wordt.

Namens het bestuur van de Wiese, meldde voorzitter Dirk Dekker dat het – ondanks het vertrek van de bibliotheek en de peuterspeelzaal – relatief goed gaat met de Wiese. Het Sociaal Cultureel Centrum vervult een belangrijke functie in het dorp en daarbij is het prettig dat het ook financieel gezien volgens planning verloopt. Wel zijn er een aantal veranderingen te melden.

Op verzoek van Martijn van der Gun is het aantal uren dat hij aan de Wiese besteedt, terug gebracht. Hij blijft verantwoordelijk voor de Wiese, maar krijgt nu meer tijd voor de opzet van zijn eigen bedrijf. Het bestuur is blij dat Jolanda Toonen heeft aangegeven een gedeelte van de werkzaamheden over te nemen, zodat de continuïteit in ieder geval gewaarborgd blijft. Martijn zal haar in dit proces coachen en tijdens de Nieuwjaarsreceptie ontving ze gelukwensen en een bos bloemen.

Ook was er een bos bloemen voor Marc Vermeulen. Van Marc moet het bestuur helaas afscheid nemen. Marc was penningmeester van de Wiese en heeft ervoor gezorgd dat de financiële huishouding goed op orde is. Het bestuur heeft aan Marc gevraagd of zijn bedrijf de administratie van de Wiese met ingang van 2017 wil uitvoeren en daardoor is het niet mogelijk dat hij penningmeester blijft. We zijn Marc zeer veel dank verschuldigd voor de voortreffelijke wijze waarop hij zijn functie als bewaker van financiën voor de Wiese heeft uitgevoerd!

Het was prettig om met de aanwezigen het glas te kunnen heffen en een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. Het was een gezellige en nuttige bijeenkomst.