WIE ZIJN WIJ?

 

Sociaal Cultureel Centrum de Wiese is een ontmoetingspunt voor iedereen in Schalkwijk en omgeving.
De rode stip in het logo van de Wiese symboliseert dan ook ‘het punt‘, waar mensen elkaar ontmoeten. Maar ook waar we van uw feest ‘een punt’ maken en de puntjes op de ‘i’ zetten. We trachten het gebouw een eigentijdse, nette, strakke en warme uitstraling te geven. Kwaliteit en flexibiliteit zijn waarden die hoog in ons vaandel staan. Wij leveren diensten met een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Contactpersonen/beheerders van de Wiese zijn Jolanda Verbree en Ria Kolfschoten.

De exploitatie en het beheer van de Wiese wordt uitgevoerd onder regie van de ‘Stichting Cultureel Centrum de Wiese’. De stichting heeft geen winstoogmerk en stelt ruimte(n) ter beschikking voor sociale en culturele activiteiten van particulieren, groepen, bedrijven, verenigingen en/of stichtingen. De stichting tracht dit doel te bereiken door verhuur van ruimtes en het ontplooien van (commerciële) activiteiten in de door haar geëxploiteerde accommodatie.

De samenstelling van het (onbezoldigd) stichtingsbestuur is als volgt:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
PR & communicatie:
Technische zaken:
Interne controle:

Jacquelien Spruijt-Bolding
Lianne van Rooijen
Wim Uijttewaal
Tanja Vlieger
Piet Koet
Hans van Dijk (adviseur)