25
mei

Martijn van der Gun vertrekt bij SCC de Wiese

Per 1 juni vertrekt Martijn van der Gun na zes jaar als zakelijk leider bij Sociaal Cultureel Centrum de Wiese. Van der Gun was sinds 1 mei 2012 bij de Wiese betrokken. De afgelopen jaren heeft Martijn samen met het bestuur een belangrijke rol gespeeld bij de opbouw en de ontwikkeling van het Sociaal Cultureel Centrum.

Nienke Mur, die per 1 april jongstleden als medebeheerder is aangesteld, zal de komende tijd de taken van Martijn overnemen. Het bestuur vindt het heel fijn dat Martijn heeft aangegeven, bereid te zijn voor de Wiese bepaalde activiteiten te blijven uitvoeren. Zo zal hij ‘Samen Eten in de Wiese’ en de catering voor bepaalde partijen blijven verzorgen.

Daarnaast zal het bestuur op zoek gaan naar aanvulling.

De Wiese heeft de afgelopen jaren een duidelijke eigen plaats verworven in het dorp. Het bestuur zal er alles aan doen het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. Wat de toekomst betreft bouwen we verder aan een organisatie, gebaseerd op onze visie die is neergelegd in ons Strategisch plan. We blijven investeren in kwaliteit en onderzoeken daarnaast de mogelijkheden de dienstverlening te verbreden, bij voorbeeld in combinatie met zorg- en welzijn.

Het bestuur dankt Martijn voor de grote bijdrage aan de ontwikkeling van de Wiese.

page 42-43 sponsor (2)